Kurumsal

Yönetimin Taahhüdü

‘Tarladan Mutfağa Gıda Güvenliği’ sloganıyla yola çıkan TMG LTD. ŞTİ. MUAYENE KURULUŞU yürütme yetkisine sahip yönetimi;

 • Yükümlülük beyanında verilen tüm taahhütlerin TMG İstanbul ofisinde ve ona bağlı olan tüm ofislerde, saha araçlarında ve verilen hizmetlerde geçerli olduğunu,
 • Muayene faaliyetleri sırasında elde ettiği ve oluşturduğu tüm bilgilerin yönetiminden yasal geçerliliği olan taahhütleriyle gizliliğinden sorumlu olduğunu,
 • Müşteriler hakkındaki gizli bilgilerin ve mülki hakların üçüncü şahıs kişilerin eline geçmeyeceğini,
 • Müşteri ile ilgili dış kaynaklardan elde edilen bilgilerin ise gizli olarak değerlendirdiğini,
 • Konunun taraflarından bağımsız olduğunu
 • Yürütülen muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almadığını,
 • Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin bir parçası olmadığını,
 • Muayene faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın öneminin anlaşılmasının sağlandığını,
 • Muayene faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumlu olduğunu ve tarafsızlığını tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermediğini,
 • Yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusundaki sorumluluğu doğrultusunda mali kaynak, personel ve diğer gereklilikleri sağlayacağını,
 • Yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, yönetim sisteminin bütünlüğünü ve işlerliğini sağlayacağını,
 • Uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını ve yönetim sisteminin etkin işleyişi için, etkin bir iletişimin gerçekleşmesini sağlayacağını,

Ayrıca TMG firmasındaki tüm personellerin;

 • Kararlarını ve yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali, ve diğer iç ve dış baskılardan uzak olduğunu,
 • Şirket dışındaki kişilerle hizmet sonuçlarını ve dürüstlüğü tehlikeye sokacak herhangi bir ailevi ve ticari bir bağlantı içinde olmadığını,
 • Görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda üst yönetimi haberdar edeceğini,

Hukuka, Doğruluk ve Etik Kurallara uygun davranılacağını ve TS EN ISO IEC 17020 standardına uygun çalışılacağını,

BEYAN VE TAAHHÜT EDER.