Kurumsal

Yönetimin Taahhüdü

‘Tarladan Mutfağa Gıda Güvenliği’ sloganıyla yola çıkan TMG LTD. ŞTİ. MUAYENE KURULUŞU yürütme yetkisine sahip yönetimi;

 • Yükümlülük beyanında verilen tüm taahhütlerin TMG İstanbul ofisinde ve ona bağlı olan tüm ofislerde, saha araçlarında ve verilen hizmetlerde geçerli olduğunu,
 • Muayene faaliyetleri sırasında elde ettiği ve oluşturduğu tüm bilgilerin yönetiminden yasal geçerliliği olan taahhütleriyle gizliliğinden sorumlu olduğunu,
 • Müşteriler hakkındaki gizli bilgilerin ve mülki hakların üçüncü şahıs kişilerin eline geçmeyeceğini,
 • Müşteri ile ilgili dış kaynaklardan elde edilen bilgilerin ise gizli olarak değerlendirdiğini,
 • Konunun taraflarından bağımsız olduğunu
 • Yürütülen muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almadığını,
 • Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin bir parçası olmadığını,
 • Muayene faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın öneminin anlaşılmasının sağlandığını,
 • Muayene faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumlu olduğunu ve tarafsızlığını tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermediğini,
 • Yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusundaki sorumluluğu doğrultusunda mali kaynak, personel ve diğer gereklilikleri sağlayacağını,
 • Yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, yönetim sisteminin bütünlüğünü ve işlerliğini sağlayacağını,
 • Uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını ve yönetim sisteminin etkin işleyişi için, etkin bir iletişimin gerçekleşmesini sağlayacağını,

Ayrıca TMG firmasındaki tüm personellerin;

 • Kararlarını ve yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali, ve diğer iç ve dış baskılardan uzak olduğunu,
 • Şirket dışındaki kişilerle hizmet sonuçlarını ve dürüstlüğü tehlikeye sokacak herhangi bir ailevi ve ticari bir bağlantı içinde olmadığını,
 • Görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda üst yönetimi haberdar edeceğini,

Hukuka, Doğruluk ve Etik Kurallara uygun çalışılacağını,

BEYAN VE TAAHHÜT EDER.