Kurumsal

Kurumsal Değerler

 • Adalet
 • Eşitlik
 • Dürüstlük ve Doğruluk
 • Tarafsızlık
 • Sorumluluk
 • İnsan Hakları
 • Hümanizm
 • Bağlılık
 • Hukukun Üstünlüğü
 • Sevgi,Saygı,Hoşgörü
 • Tutumluluk
 • Demokrasi
 • Olumlu İnsan İlişkileri
 • Hizmet Standartlarının Yükseltilmesi
 • Açıklık
 • Hak ve Özgürlük
 • Emeğin Hakkını Verme