Kurumsal

Kurumsal Değerler

  • Adalet
  • Eşitlik
  • Dürüstlük ve Doğruluk
  • Tarafsızlık
  • Sorumluluk
  • İnsan Hakları
  • Hümanizm
  • Bağlılık
  • Hukukun Üstünlüğü
  • Sevgi,Saygı,Hoşgörü
  • Tutumluluk
  • Demokrasi
  • Olumlu İnsan İlişkileri
  • Hizmet Standartlarının Yükseltilmesi
  • Açıklık
  • Hak ve Özgürlük
  • Emeğin Hakkını Verme