Hizmetlerimiz

Hijyen ve Sanitasyon Muayenesi Hizmeti

TMG, Hijyen ve Sanitasyon Muayenelerini uluslararası standartlarda izlenebilirliği olan çalışma metotları ve yetkin denetçileri ile tarafsız olarak gerçekleştirmektedir.

Hijyen ve Sanitasyon Muayenesi, muayene hazırlık aşaması, muayene aşaması , numunelerin laboratuvara transferi ve raporlama aşamasını içermektedir.

Muayene öncesi muayene planı ve işletmeye önceden yapılmış olan keşif çalışması gözden geçirilir.
Yetkin denetçiler seçilerek işletmeye özgü muayene brifingi verilir. Gerekli doküman, cihaz ve ekipmanlar kontrol edilir.

Tüm hazırlıklar tamamlanıp muayene aşamasına geçilmeden önce işletme yetkilisi ile muayenenin içeriği hakkında açılış toplantısı yapılır.

Muayene aşaması 7 parametreyi içermektedir;

1. Gıda Hijyen Muayenesi;

Birinci parametre olan gıda hijyeni kontrolü, işletmede en riskli gıda grubunun seçilmesi ve fiziksel durumunun gözlenmesi ile başlar. Cinsine ve analiz edileceği parametreye göre aseptik koşullarda, doğru teknik ve steril ekipman ile alınan numuneler ayrıntılı bilgileri içerecek şekilde etiketlenerek buz box larına yerleştirilir.

2.Su Hijyen Muayenesi;

Analiz edileceği parametreye göre seçilen özel kaplara aseptik koşullarda alınan numuneler ayrıntılı şekilde etiketlenerek buz box lara yerleştirilir

3. Personel Hijyen Muayenesi

Personelin ellerinden özel mikroorganizmalar için hazırlanmış besiyerlerle örnekler alınmaktadır.

4. Ekipman Hijyen Muayenesi

İşletme içi risk oranına göre kritik noktalar ve ekipmanlar seçildikten sonra uygun yöntem belirlenir. Ekipman hijyen kontrolü, yerinde ölçümler ile organik kirliliğin saptanması şeklinde ya da analiz amaçlı doğru teknik ve swab ile numune alımı şeklinde gerçekleştirilir.

5. Hava Hijyen Muayenesi

Ortam Havasının mikrobiyal yükünü belirlemek için Hava Örnekleyici Cihaz ile havadan örnekler alınır.

6. Check-List Uygulaması

Numune alımları gerçekleştikten sonra işletmenin hijyen ve sanitasyon kurallarına ve gıda mevzuatına göre üretim yaptığının tespiti için sektör grubuna göre şeçilen yetkin denetçi ve sektörüne özel hazırlanmış check list lerle muayene gerçekleştirilir.

7. Gıda sıcaklık ve ph kontrolleri, Ortamların nem-sıcaklık kontrolleri , Kızartma yağlarında polar madde kontrolleri

Kalibrasyonlu cihazlar ile yerinde ölçümler gerçekleştirilerek gıda güvenliği riskleri belirlenir.

Muayene işlemi bitince yerinde tespit edilen uygunsuzluklar kapanış toplantısıyla işletme yetkilisine bildirilir

Numuneler analiz noktasına uygun teknik ekipman ile zamanında ulaştırılır ve Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkisine sahip ve ISO 17025 akrediteli anlaşmalı laboratuarlarda analiz edilir.

Son aşamaya gelindiğinde ise İşletmenin Hijyen ve Sanitasyon uygunluğunu vermek üzere laboratuar destekli , ayrıntılı Muayene Raporları hazırlanmaktadır.